สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน

วันที่ 10 พฤศจิกายน2565