สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > “Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด”

นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ในฐานะ Angel Ambassador ร่วมแถลงข่าวโครงการ “Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด” เพื่อเชิญชวนสนับสนุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยมี พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ พญ. นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล แพทย์เชี่ยวชาญ หู คอ จมูก พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์จอตาเด็ก พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย กุมารแพทย์โรคหัวใจ ร่วมแถลงข่าว
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ธ.ทหารไทยธนชาต (ttb) เลขที่บัญชี 038-1-07690-0 (ลดหย่อนภาษี 1 เท่า) หรือบริจาคทางเว็บไซต์ www.childrenhospitalfoundation.org