สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ “นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ “นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์”

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เข้าสักการะพระพุทธมหาโรคาภิบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทีมบริหารและบุคลากร

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

ภาพ : งานเวชนิทัศน์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร