สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ส.เด็กจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ส.เด็กจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมบริจาคของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัยภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางผ่องศรี ตังทัตสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม มีประชาชนชุมชนวัดมะกอกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 88 ครอบครัว ณ วัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) ถ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม 2565