สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันพยาบาลแห่งชาติ 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันพยาบาลแห่งชาติ 2565

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน และ

ให้เกียรติมอบรางวัล

-รางวัล Qsnich Smart Nurse พยาบาลต้นแบบ รุ่นที่ 1

-รางวัล ยิ้มรับทักทาย ใส่ใจบริการ มาตรฐานการดูแลเป็นเลิศ

-รางวัล Child Freindly Award

-รางวัลสนับสนุนบุคลากร ล้านเต้าเราห่วงใย แก่พยาบาลวิชาชีพ

โดยมีนางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและทีมบริหารการพยาบาลให้การต้อนรับ                                     ณ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 21 ตุลาคม 2565