สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันทันตสาธารณสุข 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันทันตสาธารณสุข 2565

กลุ่มงานทันตกรรม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเนื่องในวันทันตสาธารณสุข

ปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อดิศัยผ้าตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ณ คลินิกทันตกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวันที่ 21 ตุลาคม 2565