สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ฝาสีแดง)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ฝาสีแดง)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี (ฝาสีแดง) เป็นวันแรก โดยให้บริการทุกวันศุกร์ และให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีจนถึงอายุ 18 ปี (ฝาสีส้มและฝาสีม่วง) ได้รับเกียรติจากนานแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 ตุลาคม 2565