สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท บีเอ็นจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณพูลศรี จงแสงทอง มอบเงินสดจำนวน 990,000 บาท และมอบสายออกซิเจนสำหรับทารก มูลค่า 229,500 บาท และเครื่องเลเซอร์ดวงตา 675,000 บาท โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แพทย์หญิงวรรณนิสา ภู่เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ แพทย์หญิงสุมาลิน ตรัยไชยพร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา รับมอบ ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 17 ตุลาคม 2565