สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี จะดำเนินการเปลี่ยนระบบโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย HIS เป็นระบบใหม่ Qsinch His ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป อาจทำให้การบริการผู้ป่วยล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวก

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี จะดำเนินการเปลี่ยนระบบโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย HIS เป็นระบบใหม่ Qsinch His ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป อาจทำให้การบริการผู้ป่วยล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวก