สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เกี่ยวกับเรา > ร่วมงานกับเรา > รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ