สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรม “แฮปปี้สุขสันต์ ของขวัญวันเกิด Happy Gift Happy Staff”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรม “แฮปปี้สุขสันต์ ของขวัญวันเกิด Happy Gift Happy Staff”

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จัดกิจกรรม

“แฮปปี้สุขสันต์ ของขวัญวันเกิด Happy Gift Happy Staff”

สำหรับบุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล

ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน

ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวอวยพร

นางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการ

ด้านการพยาบาล กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม

บริเวนลานหน้าหอพักพยาบาล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วันที่ 27 กันยายน 2565