สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บริษัท มิลล์ พลัส แอนด์ มอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > บริษัท มิลล์ พลัส แอนด์ มอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริษัท มิลล์ พลัส แอนด์ มอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีแพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 20 กันยายน 2565

  รูปภาพ