สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เรียนผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี #ขอความร่วมมือใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เนื่องจาก วันที่ 8 กันยายน 2565 ทางสถาบันฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้การบริการที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ #ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียนผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อราชการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี #ขอความร่วมมือใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เนื่องจาก วันที่ 8 กันยายน 2565 ทางสถาบันฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้การบริการที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ #ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่