สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ห้ามพลาด พบกับ Live #ที่นี่มีหมอเด็ก HPV ไวรัสร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 📌10.00 – 10.30 น. โดยอาจารย์เปิ้ล รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ห้ามพลาด พบกับ Live #ที่นี่มีหมอเด็ก HPV ไวรัสร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 📌10.00 – 10.30 น. โดยอาจารย์เปิ้ล รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ