สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric”

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวเปิดงาน คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน เป็นการอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากทั่วประเทศ จำนวน 145 คน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสยามฯ 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  รูปภาพ