สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดบริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ฟรี สำหรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดบริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ฟรี สำหรับผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง