สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมโครงการทาสีเพื่อแม่(Paint For Mom) ครั้งที่ ๓

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมโครงการทาสีเพื่อแม่(Paint For Mom) ครั้งที่ ๓

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรม “Paint for Mom (ทาสีเพื่อแม่) ครั้งที่ ๓”

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕