สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และครอบครัว ลีลาเกียรติสกุล มอบเงินสนับสนุน

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และครอบครัว ลีลาเกียรติสกุล มอบเงินสนับสนุน

บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น 10Lจำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 320,000 บาทและครอบครัว ลีลาเกียรติสกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000บาท โดยมี นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 24 สิงหาคม 2565