สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดโมดูลสำหรับเฝ้าระวังและติดตามระดับออกซิเจนในสมอง (Masimo O3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

เกี่ยวกับเรา > ประกาศประกวดราคา สอบราคา > ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดโมดูลสำหรับเฝ้าระวังและติดตามระดับออกซิเจนในสมอง (Masimo O3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60911 ในวันเเละเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอเเนะ และความคิดเห็น 

  1. watchareemew@hotmail.com
  2. กลุ่มงานพัสดุเเละบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400