สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Little Miracle ปฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อเด็กป่วยภาวะวิกฤติ

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Little Miracle ปฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อเด็กป่วยภาวะวิกฤติ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Little Miracle ปฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อเด็กป่วยภาวะวิกฤติ โดยมี ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

  รูปภาพ