สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมโครงการทาสีเพื่อแม่ (Paint For Mom) ครั้งที่ ๒

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมโครงการทาสีเพื่อแม่ (Paint For Mom) ครั้งที่ ๒

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรม “Paint for Mom (ทาสีเพื่อแม่) ครั้งที่ ๒”

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

  รูปภาพ