สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมวันเภสัชกร ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมวันเภสัชกร ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมวันเภสัชกร ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพเด็ก โดยมี ผศ.(พิเศษ) นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภญ. นวภรณ์ วิมลสาระวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องวัคซีน กัญชาทางการแพทย์ จำลองห้องวิจัยยา รวมเรื่องน่ารู้การใช้ยาในเด็ก รวมทั้งการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล โดยทีมเภสัชกร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ บริเวณหน้าห้องเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

  รูปภาพ