สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้น”Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้น”Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood”

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้น”Trends in Pediatric care from Neonates to Childhood” เป็นการประชุมรูปแบบ hybrid (Online Zoom & Onsite ) โดยมี ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวเปิดงาน นายแพทย์เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

  รูปภาพ