สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิธีมอบประกาศนียบัตรมารดาที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พิธีมอบประกาศนียบัตรมารดาที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 9 คน มารดาเด็กป่วย 12 คน ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

  รูปภาพ