สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ส.เด็ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “Paint For Mom” และบริจาคของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ส.เด็ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “Paint For Mom” และบริจาคของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “Paint for Mom (ทาสีเพื่อแม่)” และกิจกรรม บริจาคของเพื่อน้องและครอบครัวชุมชนวัดมะกอก

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดย นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน พว.รัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ลาน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

  รูปภาพ


  รูปภาพ