สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมโครงการ “ดูแลหัวใจเจ้าตัวน้อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และเนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปีกรมการแพทย์ โดยทีม COE หัวใจ และถ่ายทอดสด เสวนาเรื่อง “การคัดกรองภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมโครงการ “ดูแลหัวใจเจ้าตัวน้อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และเนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปีกรมการแพทย์ โดยทีม COE หัวใจ และถ่ายทอดสด เสวนาเรื่อง “การคัดกรองภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดกิจกรรมโครงการ “ดูแลหัวใจเจ้าตัวน้อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และเนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปีกรมการแพทย์โดยทีม COE หัวใจ และถ่ายทอดสด เสวนาเรื่อง “การคัดกรองภาวะผิดปกติในทารกแรกเกิด” โดยวิทยากร จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผ่านทาง Facebook Live : รายการที่นี่…มีหมอเด็ก วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

  รูปภาพ