สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีไหว้ครู สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2565 โดยมี นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และอาจารย์แพทย์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

  รูปภาพ