สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)และ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)และ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)และ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2565 เพื่อให้การดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน BKKGC+ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การต้อนรับ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

  รูปภาพ