สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม Virtual training Patient Safety Goals 2021 สำหรับบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม Virtual training Patient Safety Goals 2021 สำหรับบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม Virtual training Patient Safety Goals 2021 สำหรับบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online Webex โดยมีพญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้านคลินิก ประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม สยาม1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ