สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัด Lunch talk “Pediatric Cannabis lntoxication: Current situation in Thailand”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัด Lunch talk “Pediatric Cannabis lntoxication: Current situation in Thailand”

กลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัด Lunch talk “Pediatric Cannabis lntoxication: Current situation in Thailand โดยมีพญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ งานประสาทวิทยา กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ รศ.นายแพทย์วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมบรรยาย ผ่านระบบ Onsite และ Onlineผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสยามฯ 1-2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ