สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “การพยาบาลเด็ก” คร้้งที่ 38

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “การพยาบาลเด็ก” คร้้งที่ 38

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “การพยาบาลเด็ก” คร้้งที่ 38 โดยมีแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เปิดอบรม คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน เป็นการอบรมทางไกลผ่านระบ ZOOM โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  รูปภาพ