สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 : Hospital

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 : Hospital

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 : Hospitalซึ่งผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) และมาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) และผ่านการประเมิน ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ จากการไฟฟ้านครหลวง โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย กิระวิทยา รองผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนเข้ารับตราสัญลักษณ์ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ