สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์อนุสาขาต่อยอด ประจำปี 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์อนุสาขาต่อยอด ประจำปี 2565

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต้อนรับและเปิดงาน
ปฐมนิเทศ
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์อนุสาขาต่อยอด ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.(พิเศษ) นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่อง child friendly Hospital มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศใหม่ ประกอบด้วย แพทย์ประจำบ้านใหม่ ปี 2565 (resident) : สาขากุมารเวชศาสตร์  23 ราย  สาขากุมารศัลยศาสตร์ 4 ราย  สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2 ราย  แพทย์อนุสาขาต่อยอด (Fellow): 15 ราย แพทย์ต่างประเทศ (ประเทศมัลดีฟส์) สาขา Chest 1 ราย ณ ห้องประชุม สยามฯ 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 13-29 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ