สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เจมส์จิ มอบ 300,000 ให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > เจมส์จิ มอบ 300,000 ให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

                  นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี และคุณสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากนายจิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์ จิ)
ในโปรเจคเพลง JamesJiSeeMore “Physical Album” ที่ผลิตเป็นของที่ระลึกและของขวัญปีใหม่ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 10 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ