สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันครบรอบ 11 ปี บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวเด็กป่วย

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันครบรอบ 11 ปี บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวเด็กป่วย

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 11 ปี บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวเด็กป่วย โดยมีคุณกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ RMHC Thailand ต้อนรับ ณ บ้านพักพิงฯ ชั้น 6 ตึกมหิตลาธิเบศร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 9 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ