สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงยุทธศาสตร์ สู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงยุทธศาสตร์ สู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงยุทธศาสตร์ สู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี
โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประธานเปิดงาน พญ.นัยนา ณีศะนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา Harvard Asia Consuting เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ Online Webex ณ ห้องประชุมสยาม 1-2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 9 10 และ 13 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ