สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิธีเปิดการอบรม “Thai Resuscitation Council International Training Center ,Bankok ,Thailand

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พิธีเปิดการอบรม “Thai Resuscitation Council International Training Center ,Bankok ,Thailand

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเปิดการอบรม “Thai Resuscitation Council International Training Center ,Bankok ,Thailand ในโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ ของบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤในการช่วยฟื้นคืนชีพ และเพื่อพัฒนาผลิตวิทยากรผู้สอนช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  รูปภาพ