สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

อบรมระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > อบรมระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2565

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครั้งที่ 15 ปีงบประมาณ 2565 Breastfeeding First and Best : Theory and Art of Practice.

โดย รศ.พิเศษ พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน
นพ.สมมนตร์ จินดากุล ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาล
จาก รพ.ทั่วประเทศ 170 คน ประชุมผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2565

  รูปภาพ