สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันพยาบาลสากล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดงานวันพยาบาลสากล International Nurse’s Day

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันพยาบาลสากล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดงานวันพยาบาลสากล International Nurse’s Day

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดงานวันพยาบาลสากล International Nurse’s Day 12 พฤษภาคม ของทุกปี
โดยมี พว.รัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เยี่ยมชมนิทรรศการวันพยาบาลสากล และมอบรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลหน่วยงานดี ศรีพยาบาล รางวัลหน่วยงานดีเด่นที่จนท.ไม่ติดเชื้อโควิด รางวัลประกวดวาดภาพระบายสี รางวัลหน่วยงานสนับสนุน  ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 12 พฤษภาคม 2565

  รูปภาพ