สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

80 ปี กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ตอนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 80 ปี กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ตอนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดย นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี