สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

อบรมโครงการ คุณภาพทางการพยาบาลด้านการพลัดตกหกล้ม“การป้องกันการพลัดตกหกล้มในยุค New Normal

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > อบรมโครงการ คุณภาพทางการพยาบาลด้านการพลัดตกหกล้ม“การป้องกันการพลัดตกหกล้มในยุค New Normal

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมโครงการ คุณภาพทางการพยาบาลด้านการพลัดตกหกล้ม “กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอ “การป้องกันการพลัดตกหกล้มในยุค New Normal โดย พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานเปิดงาน คุณรัชฎา อนันต์วรปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

  รูปภาพ