สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ covid-19”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ covid-19”

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และทีมศูนย์พัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ covid-19”

โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมนำเสนอได้แก่
ประเภท Oral presentation
👉Central line dressing ปิ๊ง IDEA from I do โดยหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม p i c u

👉 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานการณ์ covid-19 โดยกลุ่มงานทันตกรรม

ประเภท Poster
👉 คัดขยะง่ายๆด้วย LINE Official
👉Smart Queue by QR Code
โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม

ประเภทคลิปวิดีโอ
👉I coach !! you Can!!
โดยหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม p i c u

ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565

 

  รูปภาพ