สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาทิ ห้องฉุกเฉิน คลินิกไข้หวัด (ARI) Home Isolation หอผู้ป่วยพิเศษ 3 (ม 8 ข) หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (ส 10) และให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 28 เมษายน 2565

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=353121350184668&id=100064604172821

  รูปภาพ