สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ดี มอบเงิน ๑ ล้านบาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ขอขอบคุณผู้ใหญ่ดี มอบเงิน ๑ ล้านบาท

คุณจารุพจน์ – คุณอุรัชชา ณีศะนันท์ มอบเงินบริจาค ๑,000,000 บาท

เพื่อเป็นของ ขวัญกำลังใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดยมี แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ชั้น ๒๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ติดตามเพจ Facebook ได้ที่: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351928070303996&id=100064604172821

  รูปภาพ