สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม “ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก”

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จัดอบรม “ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก”
โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานเปิดงาน
นางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านภารกิจด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้ป่วยเด็กศัลยกรรม จากทั่วไประเทศ 86 คน ระหว่างวันที่ 25- 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 27
อาคารเฉลิมพระเกีียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351294840367319&id=100064604172821

  รูปภาพ