สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 2 ) โรงเรียนพญาไท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 2 ) โรงเรียนพญาไท

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 2 )

ในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5 – 11 ปี (ชนิด mRNA ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม) ให้กับโรงเรียนพญาไท วันที่ 20 เมษายน 2565

  รูปภาพ