สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยากลุ่มอาหารทางการแพทย์และระบบทางเดินหายใจ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เกี่ยวกับเรา > ประกาศประกวดราคา สอบราคา > ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยากลุ่มอาหารทางการแพทย์และระบบทางเดินหายใจ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 2307 ในวันเเละเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอเเนะ และความคิดเห็น

1. pharmaqsnich@gmail.com

2. กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8

ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400