สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในเด็กพร้อมครอบครัวแบบบูรณาการ

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในเด็กพร้อมครอบครัวแบบบูรณาการ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ใส่ใจดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดพร้อมมารักษาทั้งครอบครัว จนหายกลับบ้านได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดเชื้อ COVID – 19 ในสถานการณ์ปัจจุบันพบการติดเชื้อติดต่อกันภายในครอบครัวไปสู่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการอยู่ร่วมกันและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแยกผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลหรือโรงพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดเชื้อ และให้การรักษาตามอาการและ/หรือร่วมกับการให้ยาต้านไวรัส COVID-19 อย่างน้อย10-14วันหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น หลังจากหายป่วยแล้วยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตามมาตรฐานวิถีใหม่ ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรกักตัวและสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น และพิจารณาพบแพทย์ถ้ามีอาการป่วยในภายหลัง

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การในปัจจุบัน  บางครอบครัวมีการเจ็บป่วยติดเชื้อ COVID -19 พร้อมกันหลายคนในบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจากเดิมที่รับดูแลเฉพาะผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า15ปี ได้ปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ที่แม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้ารับบริการและรับการรักษาดูแลเป็นครอบครัวแบบผู้ป่วยในได้ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากและได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้าทำการรักษา สถาบันสุขภาพเด็กฯได้จัดทีมแพทย์-พยาบาลดูแล ให้การพยาบาลทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองมีกล้องวงจรปิด สามารถสื่อสารผ่านอินเตอร์คอมและโทรศัพท์ติดต่อพยาบาลได้ตลอดเวลารวมทั้งการให้คำแนะนำแต่ละครอบครัวถึงการปฏิบัติตัวภายในห้องผู้ป่วยและหอผู้ป่วย แนวทางให้ผู้ปกครองได้บริหารจัดการดูแลลูกด้วยตนเอง ทั้งการวัดไข้ การวัดความดัน ซึ่งจะมีอุปกรณ์ต่างๆ จัดเตรียมไว้ภายในห้องโดยเฉพาะไม่ปะปนกับห้องผู้ป่วยรายอื่น การจัดการแยกขยะ แยกเสื้อผ้า จัดอาหารครบ 3 มื้อสำหรับผู้ปกครองและ อาหารตามวัยสำหรับผู้ป่วยเด็ก  ทางสถาบันสุขภาพเด็กฯ ดูแลผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองจนมั่นใจว่าอาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านและหรือพิจารณาย้ายไปยัง hospitel เพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ 10-14วัน นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการประเมินตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำ การดูแลผู้ป่วยระหว่างรอการเคลื่อนย้ายมารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่บ้าน ผ่านสายด่วน 1415 หรือติดต่อผ่านช่องทาง Line Official COVID QSNICH โดย add ผ่าน Line ID : @080hcij  สำหรับผู้ป่วยเด็กทุกราย จะได้รับการประเมินโดยกุมารแพทย์ เพื่อแยกระดับความรุนแรงเป็นสีเขียว เหลือง แดง โดยกลุ่มที่เป็นสีเขียวจะมีการโทรติดตามประเมินอาการที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เตียงยังไม่พร้อม หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประสานรับผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา ในกรณีที่รุนแรงระดับสีเหลืองหรือสีแดงจะประสานให้ได้รับรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยทางทีมรับปรึกษาได้เตรียมขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินผู้ป่วย โดยผู้ป่วยหรือญาติสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดผ่านทาง google form ที่เชื่อมโยงกับ Line จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินผู้ป่วยได้เร็ว ละเอียด และครบถ้วนประสานจัดการเรื่องของการส่ง
ผู้ป่วยต่อได้อย่างรวดเร็ว   

การปรับรูปแบบการบริบาลแบบครอบครัว เป็นความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของบุคลากรชาวสถาบันสุขภาพเด็กฯ เพราะทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากว่าคำชื่นชม

                                                         ********************************
#กรมการแพทย์  #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  #ดูแลผู้ป่วยโควิด19 เด็กพร้อมครอบครัวแบบบูรณาการ

– ขอขอบคุณ-
พฤษภาคม  2564

  รูปภาพ