สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
11
 การบริการและการรักษา

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคติดเชื้อในเด็ก ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อยุ่งยากซับซ้อนอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก วัณโรคในเด็ก การติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ภาวะไข้ที่หาสาเหตุไม่ได้รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

11
ความเชี่ยวชาญ 
  • โรคติดเชื้อยุ่งยากซับซ้อน, ไข้เลือดออก, วัณโรค, เอชไอวี,
  • โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (EID)
11
เครื่องมือ 
  • PCR

  • GeneXpert

  • ห้องปฏิบัติการ BSL2+

  • ห้องแยกโรคความดันลบ

11
สถานที่ให้บริการ

เปิดบริการ ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น

เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 16716

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น 11

          คลินิกภูมิคุ้มกัน อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3

          (อยู่ระหว่างการย้ายสถานที่ อาจมีการปรับเปลี่ยน)

11
Journal
11

Feasibility and Performance of Self-Collected Nasal Swabs for Detection of Influenza Virus, Respiratory Syncytial Virus, and Human Metapneumovirus

11

จุลสาร เรื่อง โรคฝีดาษวานร

11
ผลงานระดับประเทศ
  1. วิจัยเรื่อง Hybrid immunity from SARS-COV-2 infection and a dose of mRNA BNT162b2 vaccine among Thai school-aged children ได้รับการตอบรับให้นำเสนอรูปแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases  October 26–28 , 2022 Seoul, Korea และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวด งานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2566
  2. วิจัยเรื่อง Seroprevalence and Risk Factor of Asymptomatic/ Unrecognized SARS-CoV-2 Infection in Pediatric Population  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2566
  3. วิจัยเรื่อง Association between Coronavirus 2019 exposure and Coronavirus disease 2019 among hospital personnel at Queen Sirikit National Institute of Child Health ได้รับการตอบรับให้นำเสนอรูปแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases · October 26–28 , 2022. Seoul, Korea. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  2565
  4. นวัตกรรมเรื่อง Decoding the COVID crisis recovery: Leveraging digital technology & social inclusion ได้รับการตอบรับให้นำเสนอรูปแบบ oral presentation ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 32nd International Congress of Medical Women International Association 2022, Taipei, Taiwan 24 มิถุนายน 2565
11
การดำเนินงาน

เอชไอวี (HIV)

วัณโรค (TB)

ไข้เลือดออก (DHF)

โรคติดเชื้อ (ID)

Last Update 17/11/2566