สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกพันธุกรรม

คลินิกพันธุกรรม

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร 08.00 – 12.00 น.

สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14

ติดต่อ: 1415 ต่อ 61401 หรือ 090-008-7130

E-mail: geneticqsnich@gmail.com

Line ID: geneticqs

11

แพทย์ประจำ

 • พญ.จุฬาลักษณ์  คุปตานนท์

บริการและการรักษา

คลินิกพันธุกรรม บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ตามกลุ่มโรคดังนี้

 • โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์
 • โรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิก (Inborn errors of metabolism) เช่น Propionic acidemia, Citrullinemia, Glutaric acidemia
 • โรคพันธุกรรมแอลเอสดี LSD เช่น กลุ่มโรค Mucopolysaccharidosis กลุ่มโรค Gaucher, กลุ่มโรค Pompe
 • โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน (gene)

บริการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์

 • การตรวจโครโมโซม (chromosomal analysis)
 • การตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ทางพันธุกรรม
 • การตรวจด้วยเครื่อง TMS: Comprehensive metabolic Test
 • การตรวจด้วยเครื่อง GC/MS: Urine Organic acid
 • Plasma amino acid analysis
 • DNA PCR Sequencing และ Biochemical Testing
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำโรคทางพันธุกรรม (Genetic counseling)
 • ศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก (Rare diseases)

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยนัด

 1. ยื่นบัตรนัดที่จุดคัดกรองชั้น 1 อาคารสยามบริมราชกุมารี
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 • บัตรทอง/ผู้พิการ ที่อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
 • ข้าราชการ/จ่ายตรง ที่ห้องบัตร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 • จ่ายเงินเอง ยื่นบัตรนัดที่คลินิกพันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14
 1. กรณีมีนัดเจาะเลือด/ตรวจปัสสาวะ ก่อนพบแพทย์ ให้มาก่อนเวลา 7.00 น.
 2. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ที่ชั้น 11, 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 3. ติดต่อรับบัตรคิวรอพบแพทย์ ที่คลินิกพันธุกรรม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ